Об’єкт:

Гідравлічний прес

Комплект блоків вводів-виводів

Аналогові вводи:     12 шт.
Дискретні вводи:     10 шт.
Дискретні виводи:   32 шт.

Сторінка Налагодження преса
Сторінка Встановлення параметрів
Сторінка Вибір режиму
Сторінка Налагодження гідросистеми 1
Сторінка Налагодження гідросистеми 2
Сторінка Налагодження гідросистеми 3
Сторінка Програмне керування

 Контролер К1-102 забезпечує роботу гідравлічного преса, контролюючи всі необхідні параметри: положення рухомої поперечини і виштовхувача, тиск у всіх циліндрах, температуру масла. Оскільки прес дуже потужний і має великі габарити (висота разом з усім необхідним обладнанням – 6 метрів), позиціонування рухомої поперечини здійснюється за допомогою 4-х оптичних лінійок, які встановлені по його кутах, на бічних циліндрах. Від блоку швидких вводів-виводів контролер приймає значення 4-х лінійок і обчислює можливий перекос між кутовими значеннями.  Під час роботи пресу, у випадку великих навантажень, може відбуватись перевищення встановленного критичного значення перекосу, що спричиняє аварійну ситуацію і робота преса зупиняється. Така діагностика запобігає передчасному виходу з ладу механіки преса.
  Контролер відслідковує тиск у циліндрах і у разі необхідності, при його падінні до встановленої мінімальної величини, здійснює зарядку гідроакумуляторів, відкриваючи
відповідні електроклапани для подачі масла у систему циліндрів. У разі перевищення встановленого значення тиску у циліндрах під час роботи преса, контролер видає аварійне повідомлення і відкриває відповідні спускні клапани для уникнення наслідків даної ситуації. Робота преса може бути зупинена також по параметру температури масла в системі. Вона повинна бути не меншою за 10 С і не більшою за 75 С. У випадку виходу за ці межі, контролер видає відповідне аварійне повідомлення і зупиняє роботу преса. Робоча температура масла в зимовий період підтримується за допомогою нагрівача.
 Контролер дозволяє декілька режимів роботи: ручний, напівавтоматичний і автоматичний. Для організації автоматичного режиму, передбачено 3 програми:
– 3ГЦ 840Т з ГА (3 гідроциліндри, 840 тон, з гідроакумуляторами),
– 3ГЦ 840Т без ГА,
– 6ГЦ 1150Т.
В кожній програмі прописуються параметри позиціонування (верхнє положення, початок робочого ходу, нижнє положення, початок розрядки ГА, закінчення розрядки ГА), в яких відбуваються включення-виключення відповідних клапанів та механізмів, а також, параметри тиску в усіх гідроциліндрах і часові характеристики (таймери). Контролер здійснює повну діагностику роботи преса і, при виникненні нештатних ситуацій, видає на екран відповідні спливаючі повідомлення, надаючи можливість оператору усунути їх причину і продовжити роботу програми.